Kinh nghiệm Bùi Đức Quyết

  • 10 năm kinh nghiệp trong lĩnh vực GIÁO DỤC DU HỌC VÀ XKLĐ ĐỊNH CƯ
  • 6 năm trong lĩnh vực CSSK CHỦ ĐÔNG KHÔNG DÙNG THUỐC TÂY 
  • 7 năm trong lĩnh vực kinh nghiệm kinh doanh thương mại điện tử.
  • Mong muốn được đồng hành và tìm những người cùng sứ mệnh và đam mê ĐỒNG NGÔN - ĐỒNG THUẬN - ĐỒNG HÀNH