Nội Tâm

Tầm nhìn - Sứ mệnh của tôi
Sứ mệnh của mỗi cá nhân là lý do để mỗi con người trong chúng ta tồn tại. Những nhà lãnh đạo kinh doanh tốt tạo ra tầm nhìn, xác định rõ tầm nhìn, mạnh mẽ nắm lấy tầm nhìn và không ngừng thúc đẩy nó tới khi hoàn thiện.” Thomas Hardy
DANH MỤC
TIN XEM NHIỀU